Marka Tescil

MARKA NEDİR ?

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adlarından, sözcüklerden, şekillerden harflerden veya sayılardan oluşan her türlü işarete MARKA denir.

NEDEN MARKA TESCİLİ ?

Tüm dünyada faaliyet gösteren her firma ürün ya da hizmetlerini tanıtıcı bir marka kullanmaktadır. Ürün ve hizmetlerin aynı ya da benzer faaliyet kolundaki rakiplerden ayırt edici olabilmesi için bir marka kullanılmak zorundadır. Marka, müşterilerle ürün ve hizmetler arasındaki önemli bir köprüdür.

Markanın tüketiciler arasında belli bir üne kavuşmasını beklemek ve daha sonra tescil başvurusunda bulunmak çok sık yapılan ve hak kaybının önlenmesinin güç olduğu bir durumdur. Günümüzün ağır rekabet koşullarında markalaşma büyük önem taşımaktadır. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren firmalar, ürün ve hizmetlerinin kalitesini arttırmanın yanında kullanmış oldukları markalara yatırım yapmakta, markalarını tanıtmak için reklâm yapmakta ve bu yolla tüketici ile aralarında bir köprü kurmaya çalışmaktadırlar.

Türk Patent Enstitüsü’nce tescil edilmemiş markalar yasal olarak kullanan kişiye ait değildir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak adına firmalar markalarını tescil ettirmelidirler.

Hatay başta olmak üzere İstanbul, Mersin ,Gazi Antep, Malatya ,Osmaniye, Adana,Tuzla, en yoğun başvuru aldığımız illerin başında geliyor. Çukurova Patent olarak firmalarımızın bizi bu manada tercih etmelerindeki en önemli unsur açıklayıcı, bilgilendirici, sonuç odaklı yaklaşımdan kaynaklanır.

En önemli unsur Marka Tescili konunda manalı ve güzel anlam taşımaktır.Marka her kesime hitap etmeli yani kesinlikle özgün olmalı.

Marka tescililin günümüzde en önemli getirilerinden biri de KOSGEB destekleridir.

NEDEN ÇUKUROVA MARKA, PATENT ve KALİTE – HATAY KOSGEB

Kendi bünyesinde yetiştirdiği Marka Vekilleri sayesinde Müşteri işlemlerini hızlıca Elektronik imza ile yapmaktayız.Markanızın araştırma ve Bakanlık veritabanında olup olmadığını araştırıyoruz.Bu konuda size deneyim ve tecrübe ile doğru bilgiyi vermekteyiz.Markalaşma konusunda kişiler seçtikleri markanın adının ne manaya geldiğini bilmelidir.Bilinçsiz bir markalaşma kişinin ticari hayatına son verebilir.

Marka alırken dikkat edilecek bir diğer konu ise Kolay ve akılda kalabilir ,kısa kelimeler,anlaşılır ifadeler olmasına dikkat edilmelidir.

MARKA HAKKINA TECAVÜZ DURUMLARINDA CEZALAR

55. 28/01/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 5833 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile marka haklarının korunması amaçlanmıştır.
56. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunla eklenen 61/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Ceza Hükümleri
Madde 61/A : Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan bir kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıl dan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faali yeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı ceza ya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.
Üzerinde başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkartılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Evraklar;

Firmalar veya şahıslar marka tescil başvurusu yapmadan önce başvuru sahibi adına bazı evrakları hazırlaması gerekmektedir.Marka bir veya birden fazla kişi adına olabileceği gibi biden fazla şirket adına da olabilir.Yasalar bu konuda bazı evrak ve belge talep etmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Marka bir şahıs adına yapılacaksa şahısların kimlik bilgileri,adres bilgileri,iletişim bilgileri gerekmektedir.Eğer resmi bir Marka Vekili kullanacaksa şahıs veya şahıslar bu evraklara ek olarak Vekaletname ve firmanın kendine has bir logosu varsa logo ile işleme başvuru aşamasına hazır hale gelir

Şirket adına Marka başvurusu için bir veya biden fazla başvurucu olacaksa yetkilendirilmiş kişilerin imza sirküleri ve vekalete imzaları ile birlikte yanlarında şirkete ait Ticaret Sicil gazetesi,vergi Levhası ve şirketin faaliyetini gösteren Faaliyet belgesi gereklidir.Yine bunların yanında şahıs başvurusunda olduğu gibi logo örneği yer almalıdır.

Çukurova Patent web sitesinden Online ödeme ve .belge yükleme yaparak marka müracaat ,tescil ödemesi,ve marka yenilemesi işlemlerinizi yapabilirsiniz.Marka Takip hizmetimiz için de sitemize online başvuru yapabilirsiniz.

Marka Başvurusu Şirket ise aşağıdaki evrakları temin etmelidir

• Vergi levhası
Ticaret sicil gazetesi (son ve güncel olan)
• Faaliyet belgesi
• Vekaletname (Marka Vekili ile çalışılacaksa)
• Marka logosu veya bir simge

Marka Başvuru Şahıs ise

Başvuru sahibinin T.C Kimlik bilgileri
Adres ve iletişim bilgileri
Kullanacğı bir logosu varsa logo örneği jpeg olarak
Varsa çalıştığı marka vekiline ait vekaletname örneği